Betalingsbetingelser

(1. februar 2016)

Priser

  • Eneundervisning pr. lektion (45 min.) inkl. bøger: 300,-. Ved køb af 10 timer forud betales kun 250,- pr. lektion.
  • Holdundervisning med to eller flere aftales nærmere.
  • Grundig ordblindetest inkl. forslag til undervisningsforløb samt skriftlig evaluering: kr. 2.500,-
  • Mindre faglige tests/ordblindetest med mundtlig evaluering: kr. 1.000,-
  • Hurtig læsetest til vurdering af læsealder/klassetrin: gratis.
  • Introduktionsmøde 60 minutter: gratis

Undervisning kan foretages i eget hjem, hvis det ønskes. Kørsel 200,- pr. time.

Bor du langt væk, er undervisning på Skype også en mulighed. Lad os aftale nærmere.

Der købes et antal timer ved start af undervisningsperioden, fx en "pakke" på fem, ti eller flere timer. Dette aftales nærmere.

Indbetaling kan ske ved overførsel til Nordjyske Bank; reg. 9033, kontonummer: 1029290

Tilføj Læseværkstedets webside dine favoritter

Kontakt:

Charlotte Ryø

Vilhelmsro 441

3480 Fredensborg

Mobil: 23 48 01 78

Mail:

Privatliv

Læseværkstedet v/ Charlotte Ryø | Vilhelmsro 441 | 3480 Fredensborg | © Copyright 2002-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional logo, 18. jan. 2008 Valid CSS 2.1 logo, 18. jan. 2008