Læsning

Problemer med læsning kan bestå af mange forskellige ting. Det kan være, at man ikke læser hurtigt nok. Det kan også være, at man ikke får fat i meningen, når man læser. Et andet problem kan være, at man ikke kan læse på den rigtige måde, der passer til det stof, man skal læse.

At kunne læse består af en masse forskellige ting, der skal arbejde sammen og helst på samme tid, mens man læser. Hvis nogle af elementerne mangler, vil læsningen blive langsommere og udbyttet ringere.

På Læseværkstedet kan vi teste i alle aspekter af læsning og derefter afhjælpe de mangler, vi finder.

Læsning fra 1. til 10. klasse går gennem forskellige stadier, og den skulle gerne udvikle sig, efterhånden som eleven modnes, til at omfatte mange forskellige slags tekster og genrer.

Så fra at eleven i 1. klasse kan læse ganske enkle tekster om simple ting, ser vi i de højere klasser, at eleven nu kan veksle mellem forskellige måder at læse på, alt efter hvilken tekst han har foran sig. Skal han læse for at lære, blive oplyst, blive underholdt, eller hvad? Sådanne valg skal eleven kunne træffe bevidst, og grunden hertil lægges op gennem skoleklasserne, hvor eleven hele tiden arbejder med sværere og mere forskelligartede tekster og med de læsemetoder, der passer til.

Har du mistanke om, at dit barns læseudvikling ikke er optimal eller ikke følger "normen"? Mener du, at det er problematisk, at dit barn kun læser, når det er på nettet eller får sms-beskeder?

Få det undersøgt! Vi tester læsningen, og du får at vide, om dit barn læser alderssvarende.

 

Tilføj Læseværkstedets webside dine favoritter

Kontakt:

Charlotte Ryø

Vilhelmsro 441

3480 Fredensborg

Mobil: 23 48 01 78

Mail:

Privatliv

Læseværkstedet v/ Charlotte Ryø | Vilhelmsro 441 | 3480 Fredensborg | © Copyright 2002-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional logo, 18. jan. 2008 Valid CSS 2.1 logo, 18. jan. 2008