Testning

Læseværkstedet kan udføre forskellige faglige tests, som kan være en stor hjælp til at finde det rigtige undervisningsniveau.

Testen vil afdække niveauet i forhold til de gældende trinmål fra Undervisningsministeriet. Det er mål, som alle folkeskoler skal følge – en slags delmål – der leder frem til de slutmål, som det er besluttet, at eleverne skal nå ved afslutningen af deres skoleforløb. Hvis eleven begynder at komme bagud i forhold til delmålene, kan det være en god ide med en ekstra indsats i faget et kort eller længere stykke tid, så eleven ikke får for mange nederlag og til sidst ender med helt at stå af. Så kan et fag blive svært at redde.

Testen kan desuden afdække det ved faget, som eleven har svært ved – en slags faglig diagnose. Det kan være forkert læsemetode, for lille ordforråd, manglende studieteknik osv. Testresultatet vil beskrive mere præcist, hvor eleven skal sætte ind for at komme videre med faget på en bedre måde.

 

 

Tilføj Læseværkstedets webside dine favoritter

Kontakt:

Charlotte Ryø

Vilhelmsro 441

3480 Fredensborg

Mobil: 23 48 01 78

Mail:

Privatliv

Læseværkstedet v/ Charlotte Ryø | Vilhelmsro 441 | 3480 Fredensborg | © Copyright 2002-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional logo, 18. jan. 2008 Valid CSS 2.1 logo, 18. jan. 2008